Familien i fokus

En erfaringsbaseret metodehåndbog om tværfaglig rehabilitering af familier med traumerelateret vold

Red. Edith Montgomery


Studier viser, at børn i flygtningefamilier har en øget risiko for at opleve familierelateret vold. Erfaringerne fra DIGNITY taler også sit tydelige sprog. En opgørelse af journalnotater i 2014 viste, at der fandtes familierelateret vold i en stor del af de familier, som var i behandling på vores klinik. På den baggrund igangsatte DIGNITY i 2015 projektet Traumerelateret vold i familier med flygtningebaggrund.

Denne bog tilbyder fagpersoner og andre interesserede, der er i kontakt med traumatiserede flygtninge, en indføring i DIGNITYs tværfaglige tænkning og indsats i forhold til behandling af traumerelateret vold i familier. Vores håb er, at bogen kan give en større viden om begrebet traumerelateret vold og kan styrke relevante fagpersoner i at identificere disse familier. Bogen kan benyttes som metodisk inspiration af behandlere, der arbejder specifikt med målgruppen og ønsker større kendskab til arbejdet med traumerelateret vold. Praktikere, som arbejder med en bredere målgruppe, hvor traumatiserede flygtningefamilier kan forekomme, vil forhåbentligt kunne bruge bogen til at få et kendskab til disse familiers komplekse problemstillinger, der er er afledt af et eller flere familiemedlemmers traumer.


© DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, 2018

Projektleder: Sara Toftgaard Vinsteen, Familieprojektet/ Traumerelateret vold i familier med flygtningebaggrund
Redaktør: Edith Montgomery
Forfattere: Christina Arrebo Andersen, Nina Thorup Dalgaard, Jeanette Nørmark Bræmer-Jensen, Helena Lund, Edith Montgomery, Gitte Rønde, Sara Toftgaard Vinsteen, Mikala Zinck
Tekstredaktør og udgivelse: Heidi Koch Tokle
Illustrationer: Maria Bergmann Drougge
Layout: Eckardt ApS
Tryk: LaserTryk

Printed in Denmark 2018

ISBN Print: 978-87-93675-12-4
ISBN Online: 978-87-93675-13-1

Bogen koster 199 kr. (plus 42 kr. i fragt).
Bestil bogen ved at send een mail til bogholderi@dignity.dk