Bedre trivsel for traumatiserede flygtningefamilier i udsatte boligområder

Et interventions- og metodeudviklingsprojekt i Mjølnerparken og Gellerup-Toveshøj


Om Projekt FLYV
’Traumatiserede flygtningefamilier i udsatte boligområder’ er et 3-årigt interventions- og metodeudviklingsprojekt gennemført i to lokalområder i Danmark: Gellerup-Toveshøj i Aarhus og Mjølnerparken i København. Projektets formål er at forbedre traumatiserede flygtningefamiliers trivsel og samlede livssituation gennem en forebyggende helhedsorienteret indsats, der bygger bro mellem familierne, offentlige myndigheder og lokalsamfund.

Interventionerne omfatter fire kompetenceforløb for relevante professionelle aktører med fokus på vidensdeling og tværsektorielt samarbejde; to familieforløb for beboere i områderne med fokus på fællesskab og erfaringsudveksling som ressource til et bedre familie- og hverdagsliv; og en lokalsamfundsindsats med fokus på at højne samarbejdet og effekten af eksisterende indsatser i områderne.

Forløbenes struktur og fokuspunkter er udviklet på baggrund af DIGNITYs rehabiliteringskliniks mangeårige erfaring med målgruppen samt projektets lokale tilstedeværelse i de to boligområder.

Projekt FLYVs resultater og erfaringer afspejles i en model, ”Bedre trivsel for traumatiserede flygtningefamilier”, der har til formål at støtte kommunale og boligsociale fagprofessionelle samt civilsamfundsaktører på tværs af sektorer og funktioner i at koordinere og kvalificere den forebyggende indsats målrettet traumatiserede flygtningefamilier i udsatte boligområder.

Projektgruppe
Projekt FLYV er udviklet og gennemført af:

  • Projektleder, Maj Thoft Haslund (tidl. Mikkelsen)
  • Lokal Projektkoordinator i Mjølnerparken København, Anna-Sofia Olesen Yurtaslan
  • Lokal Projektkoordinator i Gellerup-Toveshøj Aarhus, Louise Mejnertz
  • Socialrådgiver i DIGNITYs rehabiliteringsklinik, Johanne Gregersen
  • Psykolog i DIGNITYs rehabiliteringsklinik, Ala Goldblum Elczewska
  • Evaluator og forsker, Maya Mynster Christensen