Henvisning til DIGNITYs klinik i København

Henvisningsskemaer til download

Sådan henvises til behandling

Henvisning til rehabilitering skal ske via egen læge eller anden speciallæge.

Alle over 18 år henvises ved at lægen udfylder et henvisningsskema (’individuelt’ skema).

Skemaet sendes derefter som pdf-fil, vedhæftet som bilag, til en elektronisk sygehushenvisning (REF01) til:

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur  (Lokationsnr.: 5790001376147)

Alternativt kan skemaet udskrives og sendes pr brev til:

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur
Bryggervangen 55
2100 København Ø

Ved henvisning til familiebehandling skal lægen desuden udfylde familiehenvisningsskemaet. Dette sendes med én eller flere af de individuelle henvisninger på familiemedlemmer over 15 år. Der ydes ikke selvstændig behandling til børn og unge under 18 år

Hvad sker i det videre forløb?

Når DIGNITY modtager henvisningen, vil der foregå en papirvisitation ved læge, hvorefter der indkaldes til visitationssamtale. På baggrund af visitationssamtalen vurderes det hvorvidt patienten/familien er i målgruppen for et forløb i DIGNITY, og det vurderes hvorvidt patienten/familien er motiveret for og kan profitere af behandlingen. Patienten/familien kommer derefter på venteliste til behandling.
Egen læge og patient vil derefter blive orienteret skriftligt vedr. plan.

Aktuelle ventetider

Ventetid på visitation: Alle patienter inviteres til en visitationssamtale inden for 4 uger efter modtagelse af henvisningsskema.

Ventetid på tværfaglig rehabilitering: ca. 2 måneder.

 

Hvem kan blive behandlet hos DIGNITY?

Patienter med alvorlige psykiske, fysiske og sociale problemer, som har været udsat for tortur, vold eller traumatiske hændelser under krig samt politisk forfølgelse kan via egen læge blive henvist til behandling. Ligeledes kan familiemedlemmer, som lever sammen med den traumatiserede henvises til DIGNITY.

Den henviste skal kunne indgå aktivt i et tværfagligt helhedsorienteret behandlingstilbud, hvilket forudsætter, at vedkommende ikke har et ubehandlet misbrugsproblem, er langvarigt psykotisk, lider af en alvorlig personlighedsforstyrrelse eller er svært selvmordstruet.