Henvisning til DIGNITYs klinik i København

Hvem kan blive behandlet hos DIGNITY?

Patienter med alvorlige psykiske, fysiske og sociale problemer, som har været udsat for tortur, vold eller traumatiske hændelser under krig samt politisk forfølgelse kan via egen læge blive henvist til behandling. Ligeledes kan familiemedlemmer, som lever sammen med den traumatiserede henvises til DIGNITY.

Den henviste skal kunne indgå aktivt i et tværfagligt helhedsorienteret behandlingstilbud, hvilket forudsætter, at vedkommende ikke har et ubehandlet misbrugsproblem, er langvarigt psykotisk, lider af en alvorlig personlighedsforstyrrelse eller er svært selvmordstruet.

Aktuelle ventetider

Ventetid på visitation: Alle patienter inviteres til en visitationssamtale inden for 4 uger efter modtagelse af henvisning.

Ventetid på tværfaglig rehabilitering: ca. 2 måneder.

Henvisning til behandling i DIGNITY

Henvisning til et tværfagligt rehabiliterings- og behandlingstilbud i DIGNITY skal ske via egen læge eller anden speciallæge.

Elektroniske henvisninger er at foretrække.

Sendes henvisningen pr. brev eller mail, skal lægens navn, telefonnummer og ydernummer fremgå af henvisningen.

Individuel behandling

Alle patienter over 18 år skal henvises individuelt.

Ved familiehenvisninger gælder dette dog alle medhenviste familiemedlemmer over 15 år (se henvisningsproceduren under afsnittet 'familiebehandling').

Familiebehandling

Ved henvisning til familiebehandling skal lægen desuden lave en familiehenvisning. Denne sendes sammen med én eller flere af de individuelle henvisninger på familiemedlemmer over 15 år. Der ydes ikke individuel behandling til børn og unge under 18 år medmindre dette foregår som led i en familiehenvisning af både forældre og børn.

Afvisning af henvisning

Hvis henvisningen afvises i visitationen, får henviser og patient/forældre besked via elektronisk post eller brev.

Hyppigste afvisningsgrunde er manglende oplysninger, eller at patienten/familien ikke vurderes at være i målgruppen for tilbud om et behandlingsforløb i DIGNITY.​​​

Spørgsmål vedrørende henvisning

Hvis du har spørgsmål vedrørende form, praktiske forhold vedrørende henvisning eller andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores sekretariat på tlf. 36 93 86 84.