Skyggerapportering

En stor del af vores nationale fortalervirksomhed består i at udarbejde skyggerapporter til FN’s traktatkomiteer, den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR) i Menneskerettighedsrådet og Europarådets torturkomité (CPT).

FN’s traktatkomiteer

2022

FN’s komité om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder

Skyggerapport i fællesskab med Dansk Flygtningehjælp

2019

FN’s komité om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder

Skyggerapport i fællesskab med Dansk Flygtningehjælp

Komiteens konklusioner

FN’s Komité om Rettigheder for Personer med Handicap

List of issues prior to reporting (dansk oversættelse)

NGO fælles skyggerapport (DIGNITY m.fl.)

2018

FN’s Komité mod Tortur og anden Grusom, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf

NGO fælles skyggerapport (Dignity m.fl.)

List of issues prior to reporting

 

2017

2016

2015

Den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR)

 

2021

2020

2018

2016

Europarådets Komité om Forebyggelse af Tortur, Umenneskelig og Nedværdigende Behandling og Straf

2020

2019

2014