Tortur og korruption i Sri Lanka, Kenya, Congo og Sydafrika

Tortur udøves oftest overfor fattige og marginaliserede mennesker og bruges til at afkræve bestikkelse og beskyttelsespenge. Med dette forskningsprojekt ønsker vi at opnå bedre forståelse for disse mekanismer i fattige byområder i Sri Lanka, Kenya, Bangladesh, DRC, Filippinerne, Sydafrika og Liberia

Projektbeskrivelse

Tortur udøves med et formål. Det kan være for at straffe, få oplysninger ud af folk, eller for at ydmyge dem. I langt de fleste tilfælde bruges tortur og truslen om tortur for at få borgere til at betale bestikkelse og beskyttelsespenge. Betales der ikke, er den fysiske afstraffelse sjældent langt væk. Der findes ikke megen viden om omfanget og typen af denne slags transaktioner. Studier af korruption ser oftest på den "store" korruption på statsplan, men for langt de fleste mennesker er det småkorruptionen, der betyder noget. Hvis de betaler, kan de undgå at blive udsat for tortur og overgreb, men det dræner også deres lommer for de midler, de skulle bruge på at forbedre deres egne liv. Studiet af sammenhængen mellem tortur og korruption er en af de mest oversete i menneskerettighedsarbejdet og dette projekt har til formål at skabe viden om disse mekanismer, som lokale menneskerettighedsorganisationer også vil kunne inddrage i arbejdet med at forbygge tortur.

Gennem fire case-studier vil dette projekt skabe ny viden om hvordan sammenhængen mellem korruption og tortur udspilles i forskellige sociale, økonomiske og etniske sammenhænge. I Nairobi, Kenya fokuseres der på hvordan gadesælgere håndterer politi og andre kommunale myndigheder og hvordan penge, varer og vold udveksles imellem de to grupper. I Goma i det østlige Congo er fokus for studiet hvorledes handlende og sikkerhedsapparater samarbejder om skabelsen af sikkerhed og hvem sikkerhedsarbejdet rettes imod. I Sri Lanka er fokus på hvordan forskellige etno-religiøse grupper håndteres forskelligt af politistyrker og militær. I Sydafrika er fokus på hvordan voldelige relationer med politi og andre myndigheder også påvirker hvordan familier lever sammen i Cape Town’s fattige townships.

Baggrund

“Korrupte og dårligt fungerende restsystemer er en grundlæggende årsag til tortur og mishandling. Der er en anerkendt sammenhæng mellem niveauet af korruption I et land og udbredelsen af tortur og mishandling,” udtalte Manfred Nowak, FNs Special Rapportør om Tortur i 2009. I mange år har denne viden været udbredt blandt menneskerettighedsforkæmpere, men den har aldrig tidligere været genstand for et videnskabeligt projekt. Med dette projekt ønsker vi at udfylde et hul i den viden vi har om hvorfor tortur udøves, af hvem og mod hvem.

Metoder

Projektet er baseret på etnografisk dataindsamling og analyse.

Forskningshold

Projektet udføres af et hold underledelse af Professor og seniorforsker Steffen Jensen, postdoc Morten Koch Andersen, PhD studerende Brigitte Dragsted, postdoc Anna Hedlund og videnskabelig Kari Øygaard Larsen. Derudover har flere af DIGNITY's partnere i Sydafrika, Filippinerne, Bangladesh, Kenya og Liberia deltaget i dataindsamling, analyse og publikation. Endeligt har DIGNITY's juridiske afdeling bidraget med juridiske analyser og i arbejdet med fortalervirksomhed.

Relaterede publikationer

Jensen, S., Hapal, K. (2022) 'Communal Intimacy and the violence of politics: Understanding the war on drugs in Bagong Silang, Philippines'

Jensen, S. (2022) 'Chronotopes of Displacement and Coloniality in a Cape Town Squattercamp'

Jensen, S., Schneidermann, N. (2022) 'Survival in Cape Town: Living in and alongside crisis'

Schneidermann, N., Thanjan, S., Naidoo, D., Jensen, S., Anderson, Y., Mentoor, K., Noredien, S., Noredien, H., Piri, G. (2020) 'Survival and crisis in a diverse informal settlement: An action research project in overcome heights, South Africa'

Bræmer Warburg, A., Jensen, S., (2020) 'Policing the war on drugs and the transformation of urban space in Manila'

Bræmer Warburg, A., Jensen, S., (2020) 'Ambiguous fear in the war on drugs: A reconfiguration of social and moral orders in the Philippines'

Kelly, T., Jensen, S., Andersen, M.K. (2020) 'Fragility, States and Torture'

Dragsted, B. (2019) 'Crackdown economics: Policing of hawkers in Nairobi as violent inclusion.'

Hedlund, A. (2019) 'Hutu Rebels. Exile Warriors in the Eastern Congo.'

Larsen, K.Ø., Prud’Homme, J., Jensen, S., Swaray, S., Russell, A., (2018) 'Police practices in liberia a study of the legal frameworks and practices of fair trial, corruption and civilian oversight'

Andersen, M. K. (2018). ‘Why Corruption Matters in Human Rights’. Journal of Human Rights Practice.
https://academic.oup.com/jhrp/article-abstract/10/1/179/4937879?redirectedFrom=fulltext

Andersen, M. K. (2018) ‘Thresholds of Mobilization: Coercion and Opportunity’. In Sporadically Radical ed. Henrik Vigh and Steffen Jensen. (book chapter).

Jensen, S., & Hapal, K. (2018). Police Violence and Corruption in the Philippines: Violent Exchange and the War on Drugs. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 37(2), 39–62.
http://vbn.aau.dk/files/287767938/1126_1164_1_PB.pdf

Arefin Choudhury, Z., Jensen, S., & Kelly, T. (2018). Counting Torture: Towards the Translation of Robust, Useful, and Inclusive Human Rights Indicators . Nordic Journal of Human Rights, 36(2), 132-150
http://vbn.aau.dk/files/295757401/Counting_Torture_Towards_the_Translation_of_Robust_Useful_and_Inclusive_Human_Rights_Indicators.pdf

Dragsted-Mutengwa, B. « Street Traders and “Good Officers”: Crackdowns as a Relational Form of Urban Governance in Nairobi », Articulo - Journal of Urban Research [Online], 17-18 | 2018, Online since 06 March 2018, connection on 25 March 2019. URL : http://journals.openedition.org/articulo/3391 ; DOI : 10.4000/articulo.3391

Corruption and Torture, Aalborg Universitetsforlag, Steffen Jensen og Morten Koch Andersen 2018 | Download E-bog

Why Corruption Matters in Human Rights, Journal of Human Rights Practice, Oxford Uni. Press, Morten Koch Andersen 2018 | Download article

Jensen, S., M.K. Andersen, K. Larsen and Liv Vestergaardm (2017). Corruption and Torture: Violent Exchanges and Everyday Life for the Urban Poor.
http://vbn.aau.dk/files/268209579/Corruption_and_Torture_online.pdf

Andersen, M. K. (2017). ‘Accidental and Intimate: Violent Exchange in Bangladesh’. In Andersen, M. K. and Jensen, S. ed. 2017. Corruption and Torture: Violent Exchanges and Everyday Life for the Urban Poor. (book chapter).
http://vbn.aau.dk/files/268209579/Corruption_and_Torture_online.pdf

Sharma, J. and M. K. Andersen (2017). Torture Redress Mechanisms in Nepal and Bangladesh: A Comparative Perspective. Economic & Political Weekly, Vol. LII. No. 17.
https://www.epw.in/system/files/pdf/2017_52/17/SA_LII_17_290417_Jeevan_Raj_Sharma.pdf

Hedlund, A. (2017) ”Simple Soldiers?” Blurring the Distinction between Compulsion and Commitment among Rwandan Rebels in the Eastern Congo. Africa: Journal of the International African Institute: 87 (4). Pp. 720-738

Hedlund, A. ‘We are Not Part of Their War.’ Hutu Women’s Experience of Rebel Life in the Eastern DRC Conflict’. In Connellan, Mary & Fröhlich, Christiane (eds.) A Gendered Lens for Genocide Prevention (2017). London: Palgrave Macmillian, pp.111-130

Gudmundsen, L. Westergaard, L. Jensen, S. (2017). 'Gendered Violence in Informal Settlements in Kenya'

Jensen, S. Andersen, M.K. Larsen, K. and Vestergaard, L. (2017) 'Introduction: Towards Violent Exchange'

Langa, M. Hugo van der Merwe, Masuko, T. and Jensen, S. (2017) 'Torture and Corruption: Violent Exchanges in Marginalized South African
Communities'

Andersen, M.K. (2017) 'Accidental Victimhood and Citizenship: Violent Exchanges in Dhaka'

Lande

Sri Lanka, Kenya, Congo, Sydafrika

Samarbejdspartnere

Livestream - Torture and Corruption

On the occasion of the launch of the UN Special Rapporteur on Torture’s 2019 thematic report to the Human Rights Council on torture and corruption, this panel brings together key international actors, notably the UN Special Rapporteur and the Chair of the UN Subcommittee for Prevention of Torture, as well as human rights researchers and practitioners, in order to examine the relationship between corruption and torture.

Relaterede projekter

Tværsektoriel forebyggelse af tortur og organiseret vold

Projektet har som mål at skabe sikkerhed gennem samarbejde mellem stat og borgere. Byområder med høje voldsrater har mange konflikter mellem borgerne og staten og meget tortur, men ved at opbygge tillid mellem myndigheder og civilsamfund gør vi dem i stand til at forebygge vold og dermed sætte tortur og organiseret vold på det politiske landkort.