Forebyggelse af vold i byområder

Størstedelen af jordens befolkning bor i fattige byområder præget af stor ulighed, korruption og undertrykkelse af marginaliserede grupper.

DIGNITY samarbejder med lokale partnerorganisationer for at udvikle viden om hvordan tortur og organiseret vold kan reduceres i disse områder, og hvordan man kan skabe tryggere og sikrere levevilkår for de fattige. Vi udøver fortalervirksomhed i forhold til stat og samfund og udvikler interventioner i tæt samarbejde med de lokale aktører.

En 3-årig intervention i et byområde i Honduras hovedstad har for eksempel nedsat risikoen for vold med hele 42 %.

Vi bruger den opsamlede viden til at sætte hverdagsvold - statslig eller ikke-statslig - på anti-torturdagsordenen og til at styrke forståelsen af voldens negative betydning for international udvikling. Derudover tager vi de erfaringer, vi gør os i udlandet, med hjem og bruger dem i vores arbejde i udsatte boligområder i Danmark.

Lande hvor DIGNITY er med til at forebygge vold i byområder: Danmark, Guatemala, Honduras, El Salvador, Liberia, Kenya, Sydafrika, Uganda, Bangladesh, Filippinerne og Congo

Relaterede projekter

Tværsektoriel forebyggelse af tortur og organiseret vold

Projektet har som mål at skabe sikkerhed gennem samarbejde mellem stat og borgere. Byområder med høje voldsrater har mange konflikter mellem borgerne og staten og meget tortur, men ved at opbygge tillid mellem myndigheder og civilsamfund gør vi dem i stand til at forebygge vold og dermed sætte tortur og organiseret vold på det politiske landkort.

Tortur og korruption

Tortur udøves oftest overfor fattige og marginaliserede mennesker og bruges til at afkræve bestikkelse og beskyttelsespenge. Med dette forskningsprojekt ønsker vi at opnå bedre forståelse for disse mekanismer i fattige byområder i Sri Lanka, Kenya, Congo og Sydafrika.