Torturforebyggelse i Sierra Leone

Gennem samarbejde med en innovativ græsrodsorganisation bidrager projektet til torturforebyggelse og beskyttelse af menneskerettighederne i Sierra Leone.

Projektbeskrivelse

I samarbejde med den lokale partnerorganisation Prison Watch bidrager projektet til torturforebyggelse og beskyttelse af menneskerettighederne i fængsler og på politistationer i Sierra Leone. Det sker gennem monitorering, vidensopbygning og innovative sociale indsatser. Ved projektets afslutning forventer vi at se:

 • en reduktion af sager om nedværdigende behandling og overdreven brug af magt, samt en overgang til mere human fængselspraksis.
 • at autoriteter holdes ansvarlige for deres handlinger.
 • øget interaktion mellem civilsamfund, beslutningstagere og statslige embedsmænd om forebyggelse af tortur og grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling.

Ifølge en menneskerettighedsrapport fra US State Department (fra 2016) er de mest omfattende krænkelser i Sierra Leone blandt andet "udenretslige drab og voldeligt politi, langvarig tilbageholdelse og fængsling under hårde og livstruende forhold samt udbredt korruption på alle regeringsområder ". Fængselsforholdene er hårde og potentielt livstruende som følge af mangel på mad og rent vand, overbelægning, fysiske overgreb, dårlige hygiejneforhold og mangel på lægehjælp. Under sådanne forhold er menneskerettighedskrænkelser almene. Vores lokale partnerorganisation Prison Watch har en unik position i forhold til fængselsvæsenet og politiet i Sierra Leone. Gennem årene har de etableret sig som den NGO man går til med problemer på netop dette område.

Projektet består af fire dele: monitorering af fængsler, generering af viden, innovative sociale indsatser og fortalerarbejde.

PROJEKTETS mål:
 • At frihedsberøvede (for eksempel personer i fængsel) behandles i overensstemmelse med internationale normer og standarder. Prison Watch vil regelmæssigt være til stede i fængsler og på politistationer for at monitorere forholdene og engagere sig i fortalervirksomhed.
 • At skabe national dialog om overdreven anvendelse af magt.
 • Bedre relationer imellem indsatte og mellem indsatte og fængselspersonale (med fokus på respektfulde relationer frem for kontrol). Gennem innovative sociale indsatser vil indsatte blive gjort opmærksomme på deres rettigheder og der vil være mulighed for konfliktløsning og mægling.
 • At øge bevidstheden om menneskerettigheder som et redskab til at sikre sikkerhed, værdighed og national udvikling.

Projektbaggrund

DIGNITYs første engagement i Sierra Leone blev indledt mindre end 5 år efter slutningen på ​​borgerkrigen (1991-2002), og de tidlige samarbejder drejede sig om traumer, fredsopbygning og forsoning.

Derefter tydeliggjorde undersøgelser foretaget af DIGNITY i 2006 et dysfunktionelt fængselssystem i landet. Forholdene var nedværdigende; ressourcerne var knappe; ledelsen var ineffektiv og dårligt struktureret, fængselspersonalet var demoraliseret og desillusioneret. På denne baggrund indledte DIGNITY et pilot-samarbejde med Prison Watch i et forsøg på at afbøde konsekvenserne af situationen og til at presse på for overholdelse af menneskerettighederne.

Sierra Leone er fortsat et af verdens fattigste lande, og det afspejles i landets infrastruktur og institutioner. Overgangen fra krig til fred og den demokratisk konsolideringsproces blev slået tilbage af et udbrud af Ebola i 2014-16. WHO erklærede landet fri for Ebola i marts 2016. Fængslerne forblev Ebola-fri.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte:

Seniorforsker Andrew M. Jefferson

Lande/region

Sierra Leone

Links

Analysis of the implications for prison policy and practice of the recent elections in Sierra Leone

Written by DIGNITY’s senior researcher Andrew M. Jefferson and visiting fellow Luisa Schneider.

July 2018:
Introducing The Prison Watch Monitor. DIGNITY staff members Andrew M. Jefferson and Marie Louise Østergaard have just come back from a trip to our partners in Sierra Leone. There they discovered Prison Watch engaged in a new initiative to counter torture in places of detention. Read more here.

Samarbejdspartnere

Prison Watch Sierra Leone

Publikationer

 • Jefferson, A. M., & Jalloh, A. S. (2018). Health provision and health professional roles under compromised circumstances: Lessons from Sierra Leone’s prisons. Criminology & Criminal Justice. Link to article
 • Jefferson, Andrew M. (2017). Exacerbating deprivation: trajectories of confinement in Sierra Leone. In Parole and Beyond: International Experiences of Life After Prison edited by Ruth Armstrong and Ioan Durnescu, London: Palgrave Macmillan.
 • Jefferson, A.M.  and Gaborit, L.S. (2015) Prisons and Human Rights: Comparing Institutional Encounters, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Jefferson, A.M., Feika, M.C., & Jalloh, A. S. (2014). Prison Officers in Sierra Leone: paradoxical puzzles. Prison Service Journal, Issue 212 (March 2014), pp. 39-44: Link to article
 • Jefferson, Andrew M. (2014). The Situated Production of Legitimacy: Perspectives from the Global South In Legitimacy and Criminal Justice. An International Exploration edited by Justice. Tankebe and Alison Liebling. Oxford University Press.

Relaterede projekter

Forebyggelse af tortur i Filippinerne

Det overordnede mål er at støtte lokale civilsamfundsorganisationer, herunder menneskerettighedsorganisationer, i arbejdet for at forebygge tortur og anden grusom behandling af mennesker, der er frihedsberøvet.