Rettighedsbaseret tilgang til forebyggelse af tortur i Filippinerne

Projektets formål er at forebygge tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling af mennesker, der holdes frihedsberøvede i Filippinerne.

Projektbeskrivelse

Det overordnede mål er at støtte lokale civilsamfundsorganisationer, herunder menneskerettighedsorganisationer, i arbejdet for at forebygge tortur og anden grusom behandling af frihedsberøvede mennesker. Projektet fokuserer på at styrke de fængsledes muligheder for at kræve deres ret og derigennem bidrage til bedre beskyttelse af dem selv og andre. Projektet involverer uddannelse og træning af fængselspersonale i relevante nationale og internationale standarder, og støtter gennemførelsen af ​​Filippinernes anti-tortur lovgivning Act 9745.

Det overordnede mål med projektet er at bidrage til udryddelsen af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i Filippinerne. Det mål skal opnås ved at skabe et miljø, hvor frihedsberøvede behandles med respekt for deres basale menneskerettigheder og menneskelige værdighed, og i overensstemmelse med internationale standarder og national lovgivning.

PROJEKTETS DELMÅL:
  • At opgradere de ansvarlige myndigheders viden, procedurer og praksis (herunder henvisning af ofre til relevante rehabiliteringstilbud) for at sikre gennemførelsen af ​​anti-torturloven.
  • At støtte etableringen af ​​institutionelle strukturer og mekanismer, der kan sikre, at udøvere af tortur kommer til at stå til ansvar for deres handlinger.
  • At fremme offentlighedens viden om (og støtte til) menneskerettigheds- og anti-torturarbejdet.
  • At sikre en effektiv og koordineret civilsamfundsindsats for at holde gerningsmænd ansvarlige for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
  • At sikre, at indsatte kender deres rettigheder, så de bedre kan beskytte sig selv og andre mod tortur og grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Projektbaggrund

Samarbejdet mellem DIGNITY og den lokale organisation Balay Rehabiliteringscenter begyndte i 2004. Samarbejdet har involveret et bredt spektrum af aktiviteter inden for torturforebyggelse og rehabilitering. Den foregående fase af samarbejdet bidrog blandt andet til udviklingen af ​​"Gennemførelsesbestemmelserne og Reglerne for Anti-Torturloven" samt udviklingen af ​​rammen for et omfattende rehabiliteringsprogram for torturoverlevere og deres familier. Desuden har det bidraget til oprettelsen af ​​et netværk af civilsamfundsorganisationer, der er i stand til at dokumentere tortur.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte:
Projektleder Valiantsina Tsikhanava

Lande

Filippinerne

Samarbejdspartnere

Balay Rehabiliteringscenter

 

Projektet er finansielt støttet af:

Den Europæiske Union

Projektet er implementeret af DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur.

Holdninger fremført i denne beskrivelse reflekterer ikke nødvendigvis Europakommissionens.

Relaterede projekter

Torturforebyggelse i Sierra Leone

I samarbejde med den lokale partner Prison Watch bidrager projektet til torturforebyggelse og beskyttelse af menneskerettighederne i fængsler og på politistationer gennem monitorering, vidensopbygning og innovative sociale indsatser.