VORES ARBEJDE

Forebyggelse af vold og tortur i byområder

Vi arbejder med evidensbaserede interventioner for at forebygge tortur og organiseret vold i fattige byområder – både nationalt og internationalt.

Læs mere

Forebyggelse af tortur i fængsler

Vi arbejder for at bekæmpe og forebygge tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling i institutioner, hvor personer holdes frihedsberøvet.

Læs mere

Rehabilitering i Danmark og udland

Vi tilbyder professionel, tværdisciplinær rehabilitering til torturofre og andre stærkt traumatiserede flygtninge i Danmark. Derudover opbygger og udvikler vi rehabiliteringstilbud flere steder i verden.

Læs mere

Juridisk indsats

Vi arbejder for respekten for og opfyldelsen af internationale menneskerettigheder og konventioner. Vi bruger juridiske værktøjer og fortalerarbejde til at sikre dokumentation, retsforfølgelse og forebyggelse af tortur i Danmark og udland.

Læs mere

Indsatsen i Mellemøsten og Nordafrika

I samarbejde med lokale partnere og interessenter bakker vi op om rehabiliteringen af torturofre og traumatiserede flygtninge og støtter positive tiltag i kampen mod tortur.

Læs mere

Sundhedsfaglig indsats

Vi genererer og deler sundhedsfaglig viden om tortur, både nationalt og internationalt, så forebyggende indsatser, dokumentation og fortalerarbejde for bekæmpelsen af tortur styrkes.

Læs mere

HER ARBEJDER VI

Danmark (Hovedkontor)
Tunesien (landekontor)
Jordan (landekontor)
Israel/Palæstina
Egypten
Marokko
Libanon
Sierra Leone
Liberia
Uganda
Kenya
Tanzania
Congo
Ghana
Sydafrika
Bangladesh
Myanmar
Filippinerne
Guatemala
Honduras
El Salvador
Colombia