70-ÅRET FOR MENNESKERETTIGHEDSERKLÆRINGEN

Danskerne bakker massivt op om menneskerettighederne

  • Skal Danmark arbejde for at fremme menneskerettighederne rundt omkring i verden?
  • Skal tortur være forbudt?
  • Eller skal vi trække os ud af de internationale konventioner?

En ny måling foretaget af A&B Analyse for DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur har undersøgt danskernes holdning til menneskerettighederne.

Princippet om, at alle er født frie og lige i værdighed og rettigheder og at ingen for eksempel må udsættes for tortur kan kun efterleves og opretholdes, hvis vi som borgere bakker op om det. I DIGNITY kæmper vi for en verden fri for tortur, og for torturoverleveres ret til professionel og rettidig rehabilitering. Vi er derfor meget glade for at se, at danskerne støtter den vision og det mål.

- Direktør i DIGNITY, Karin Verland

Om målingen:

Målingen er foretaget af A&B Analyse for DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur i uge 46. Spørgsmålene er besvaret af 1079 personer, og er vægtet på baggrund af køn, alder og geografi, så besvarelserne repræsenterer sammensætningen i den danske befolkning.

Undersøgelsens resultater

Mener du, at det fortsat bør være et udenrigspolitisk og udviklingspolitisk mål for Danmark at fremme menneskerettighederne rundt omkring i verden?

Figuren viser, hvorvidt deltagerne mener at det fortsat bør være et udenrigspolitisk og udviklingspolitisk mål for Danmark at fremme menneskerettighederne rundt omkring i verden.

73% af danskerne mener, at det fortsat bør være et politisk mål for Danmark at fremme menneskerettighederne rundt omkring i verden.

Mener du, at Danmark bør trække sig ud af de internationale menneskerettighedskonventioner?

Figuren viser, hvorvidt deltagerne mener at Danmark skal trække sig ud af de internationale menneskerettigheds-konventioner.

73 % af danskerne mener ikke, at Danmark skal trække sig ud af de internationale menneskerettighedskonventioner.

Hvad er din generelle holdning til tortur?

Figuren viser, hvad danskernes generelle holdning er til tortur.

73% af danskerne mener, at tortur skal forbydes fuldstændigt.

Mener du, at flygtninge, der har fået ophold i Danmark, skal have hjælp og behandling, hvis de har traumer efter tortur?

Figuren viser, om danskerne mener at flygtninge der har fået ophold i Danmark, skal have hjælp og behandling, hvis de har traumer efter tortur.

79 % af danskerne mener, at flygtninge i Danmark skal have hjælp og behandling, hvis de har traumer efter tortur.

Mener du, at tortur er et effektivt middel til at efterforske forbrydelser?

Figuren viser, om danskerne finder brugen af tortur, som værende et effektivt middel til at efterforske forbrydelser.

Antallet af danskere, der mener, at tortur er et effektivt middel til at efterforske forbrydelser, er faldet med 4,2 % siden 2016.

Du kan støtte vores arbejde med at styrke menneskerettighederne
ved at bidrage til vores indsamling på Facebook

STØT NU